CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

Trường Tiểu học Sunshine Maple Bear là trường tiểu học đầu tiên tại Việt Nam mua bản quyền chương trình Maple Bear Canada – Chương trình do các chuyên gia Canada biên soạn dành riêng cho các quốc gia sử dụng Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai.

Trường Tiểu học Sunshine Maple Bear áp dụng thuyết kiến tạo trong dạy học với mục đích học sinh luôn chủ động trong quá trình tiếp nhận kiến thức thông qua quá trình trải nghiệm và phát triển tư duy phản biện.

Học sinh được rèn kỹ năng tự mình suy nghĩ, trăn trở với những vấn đề mà mình quyết định lựa chọn hoặc bắt gặp trong quá trình khám phá tri thức.

Sunshine Maple Bear đánh giá chuẩn đầu ra dựa trên khung đánh giá năng lực Bloom. Đây là thang cấp độ tư duy được xem là công cụ nền tảng để xây dựng mục tiêu và hệ thống hóa việc kiểm tra, đánh giá năng lực của người học. Thang đo này đã được sử dụng trong nhiều  thập kỷ và đã khẳng định đây là phương pháp đánh giá có nhiều ưu điểm trong việc  khuyến khích và phát triển các kỹ năng tư duy của học sinh ở mức độ cao trong quá trình học tập.

 1. HỆ QUỐC TẾ

  • 13 đến 15 giờ/tuần học và sinh hoạt bằng Tiếng Anh (5 buổi/tuần)
  • Các môn học bằng tiếng Anh gồm: English Language Art (Ngôn ngữ), Literature, Writers’ Workshop, Guided Reading, Drama, Math (Toán). Science (Khoa học), P.E (thể dục)

2. HỆ SONG NGỮ

  • 12 tiết tiếng Anh/tuần (Trong đó có 10 tiết với giáo viên nước ngoài)
  • Chương trình English Language Art nguyên mẫu của Maple Bear