CÔ HILARY LOHMANN

Cô Hilary Lohmann, giáo viên đến từ Hoa Kỳ, nói về kinh nghiệm giảng dạy của mình tại trường mầm non Canada Mapel Bear Việt Nam, Hồ Chí MInh