CÔ KIRSTEN MELISSA WAGNER

Cô Kirsten Melissa Wagner, quốc tịch Úc, tâm sự về những trải nghiệm khi giảng dạy tại trường Mầm non Maple Bear Golden West Lake.