CÔ KRISTEN PORTER

Cô Kristen Porter, giáo viên đến từ Canada, nói về kinh nghiệm giảng dạy của mình tại trường mầm non Canada Maple Bear Việt Nam