CÔ MELINDA SERGENT

Cô Melinda Sergent, giáo viên đến từ New Zealand, nói về kinh nghiệm giảng dạy của mình tại trường mầm non Canada Maple Bear Việt nam