CÔ TRALORE ASSOR CHANDLER

Cô Tralore Assor Chandler, giáo viên đến từ Canada nói về kinh nghiệm giảng dạy của mình tại trường mầm non Canada Maple Bear Việt nam