THẦY DONALD LAIRD

Thầy Donald Laird, giáo viên đến từ Canada, nói về kinh nghiệm giảng dạy của thầy tại trường mầm non Canada Maple Bear Việt Nam.