THẦY RUSSELL WINTERS

Thầy Russell Winters, giáo viên đến từ Vương quốc Anh, chia sẻ về kinh nghiệm giảng dạy của mình tại trường mầm non Canada Maple Bear Việt Nam, Hà Nội.