THẦY WILLIAM SAM PARSONS

Thầy William Sam Parsons, đến từ USA, chia sẻ về kinh nghiệm giảng dạy của mình tại Trường mầm non Canada Maple Bear Việt Nam