CẤN VŨ HỒNG HÀ

Sun Bears cơ sở cơ sở Golden West Lake, năm học 2014 - 2015

Môi trường học tập của Maple Bear khá là tốt. Đội ngũ giáo viên thân thiện. Tôi thực sự đánh giá cao thầy Chris, giáo viên nước ngoài và cô Hương, cô chủ nhiệm của lớp.

Môi trường học tập của Maple Bear khá là tốt. Đội ngũ giáo viên thân thiện. Tôi thực sự đánh giá cao thầy Chris, giáo viên nước ngoài và cô Hương, cô chủ nhiệm của lớp. Tôi hy vọng rằng họ sẽ dạy con tôi trong năm học sắp tới. Bên cạnh đó, tôi mong muốn nhà trường sẽ tổ chức nhiều hoạt động ngoài trời hơn cho các con để giúp các con tương tác với môi trường thiên nhiên nhiều hơn.