ĐỖ THỊ AN NAM

Polar Bears cơ sở Golden West Lake, năm học 2014 - 2015

Con gái tôi đã có những tháng ngày tuyệt vời tại nơi này! Cháu đã học được rất nhiều điều từ các thầy cô, các bạn. Chúng tôi thấy mình đã quyết định đúng đắn khi chọn Maple Bear để trao gửi những tháng năm đẹp đẽ nhất của con mình!

Con gái tôi đã có những tháng ngày tuyệt vời tại nơi này! Cháu đã học được rất nhiều điều từ các thầy cô, các bạn. Chúng tôi thấy mình đã quyết định đúng đắn khi chọn Maple Bear để trao gửi những tháng năm đẹp đẽ nhất của con mình!

Tự đáy lòng, tôi xin chân thành cảm ơn cô Quỳnh, cô Hoa, cô Tuyết, cô Trang, cô Hiền Anh, cô Phương, Ms. Kyla, Ms. Dome, Ms. Abby, Mr. Jayson, Mr. Jack… và tất cả các thầy cô đã dẫn dắt An Nam trong suốt 5 năm qua!