TRẦN HOÀNG BẢO TRÂN

Koala Bears cơ sở Golden West Lake, năm học 2014 - 2015

"Sau một năm học tại lớp Koala Bear trường Maple Bear, tôi thấy Bảo Trân trưởng thành rất nhiều"

Sau một năm học tại lớp Koala Bear trường Maple Bear, tôi thấy Bảo Trân trưởng thành rất nhiều. Con giao tiếp tốt hơn, sáng tạo hơn trong mọi hoạt động. Con còn biết chia sẻ, nhường nhịn các em bé hơn. Sự tiến bộ này của con hôm nay có công rất lớn của các thầy cô giáo lớp Koala Bears, đặc biệt là cô giáo chủ nhiệm – người đã theo sát con từ những ngày đầu.