Bà Angela có trên 35 năm kinh nghiệm giảng dạy từ mẫu giáo cho tới lớp 12 và cho người lớn. Bà có bằng thạc sĩ tại Đại học Ottowa và chứng chỉ chuyên gia về giảng dạy học ngôn ngữ thứ hai và giáo dục đặc biệt.

Bà từng giữ chức vụ giáo viên, hiệu trưởng trường tiểu học, chuyên gia tư vấn về  chương trình học ngôn ngữ thứ hai. Bà thuyết trình tại các buổi hội thảo về các chủ đề: phương pháp dạy đọc (đọc thành tiếng, đọc chung, đọc có hướng dẫn, tự đọc), tổ chức và thực hiện các trung tâm học tập, phương pháp đọc hiểu, và phương pháp dạy học phù hợp cho các đối tượng người học khác nhau (dựa trên các cấp độ kỹ năng suy nghĩ khác nhau), quản lý lớp học, đánh giá, lên kế hoạch phiên chế và thực hiện phiên chế dạy. 

Hiện tại bà là giảng viên của khóa học về ngôn ngữ thứ hai tại Đại học York, Canada. Bà thực hiện vai trò hỗ trợ chuyên gia đào tạo cho Maple Bear tại Brazil  và Mê xi cô.