nhận bằng Thạc sĩ về Giáo dục tại trường Đại học Western Ontario, một bằng Cử nhân về Giáo dục tại trường Đại học Windsor và các chứng nhận chuyên gia về Giáo dục tiểu học và Giáo dục đặc biệt. Bà đã từng là một giáo viên mầm non, tiểu học, giáo viên dạy học sinh có năng khiếu và chuyên gia tư vấn trường học về giáo dục đặc biệt trong những năm đầu. Gear cũng nhận được Giải thưởng Ưu tú vì những đóng góp nổi bật cho giáo dục tại London, Ontario. Bà có một sự nghiệp khá thành công với cuơng vị là Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng nhiều trường cơ sở tại Ontario, Canada và là giám đốc của Maple Bear tại Hàn Quốc trong hai năm. Ngoài ra bà con tiến hành các buổi đào tạo dành cho các nhà lãnh đạo các trường học tại Ân Độ và dành cho điều phối viên các trường tại Brazil