Bà Jamie McHugh-Lachiver đã tham gia giảng dạy học sinh mầm non và tiểu học trong nhiều năm tại Manitoba. Bà là Hiệu trưởng trường tiểu học ở cả Canada và Ai Cập. Bà Jamie đã từng giữ nhiều chức vụ như Giáo viên Tài nguyên Giáo dục Đặc biệt, Cố vấn Khoa của Đại học Manitoba, và là giảng viên ESL / EAL cho cả chính quyền tỉnh Manitoba và chính phủ liên bang Canada. Bà Jamie từng là thành viên của ủy ban phát triển các tiêu chuẩn đào tạo cấp tỉnh cho Giáo viên trợ giảng. Bà đã biên soạn chương trình giảng dạy và các mô-đun dạy học cho giáo dục thay thế. Bà Jamie đã thực hiện các buổi đào tạo phát triển chuyên môn về Lồng ghép, Hướng dẫn Phân biệt và Quản lý Lớp học. Bà có bằng Cử nhân, Bằng Thạc sỹ về Giáo dục, chương trình Dự bị thạc sỹ về Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ Anh và Cử nhân Văn học. Bà Jamie đã từng là một giảng viên hỗ trợ học tập cho các trường Maple Bear ở Brazil.