Janet tốt nghiệp đại học và trở thành giáo viên tại New Zealand và tại Canada. Bà là một giáo viên rất có kinh nghiệm và luôn tôn trọng của trẻ nhỏ, từng làm việc ở Canada, London (Anh) và New Zealand. Bà Andrews có một sự quan tâm đặc biệt đến Khoa học và Ngôn ngữ ở lứa tuổi tiểu học  và đã tham gia vào soạn thảo các tài liệu chương trình cho những môn học ở các trường học ở Canada.

Công việc giảng dạy của bà liên quan đến chương trình dạy các lớp Giáo Dục Đặc Biệt, các lớp tiểu học bình thường và các lớp nói tiếng Anh trong các Trường Học Immersions Pháp. Bà đã làm việc với cương vị là giáo viên và cố vấn  cho nhiều giáo viên trẻ ở Canada. Cô từng là giáo viên tại Maple Bear Jongno ở Seoul, trợ lý Giám đốc của Maple Bear Jongno,  giám đốc Chương trình Giảng dạy cho Maple Bear Korea. Bà đã đào tạo nhiều giáo viên của Maple Bear ở Trung Quốc và Brazil.