Bà Jocelyn là một nhà lãnh đạo giáo dục có kinh nghiệm dày dặn trong việc giảng dạy, quản lý chương trình và quản trị trường học. Bà Mc Pike có bằng cử nhân và đã từng dạy học sinh lứa tuổi mầm non và tiểu học. Bà đã từng là giáo viên Tài nguyên, điều phối viên của huyện, giữ chức vụ phó hiệu trưởng và hiệu trưởng trong nhiều năm. Bà McPike đã thực hiện đào tạo bổ sung về nhiều chủ đề quan trọng như phát triển lãnh đạo, phát triển lãnh đạo tiên tiến, và phát triển chữ số, đọc viết.
Ngoài việc phát triển chương trình Maple Bear, bà Mc Pike rất tích cực trong việc phát triển các chương trình và hội thảo về giáo dục như: Viết cho lứa tuổi mầm non và trung học - triển khai và phát triển liên tục văn bản của học sinh K-4 và hỗ trợ phục vụ và hướng dẫn kỹ năng Viết cho các lớp 5-8. Bà đã tổ chức các cuộc hội thảo cho Maple Bear ở Brazil và Mexico và bà là một nhà lãnh đạo trong việc phát triển các tài liệu đào tạo Maple Bear về đọc, viết chữ.