Bà Karen từng có 20 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường tiểu học và trung học, đồng thời bà cũng có 10 năm kinh nghiệm làm tư vẫn chương trình cho bậc tiểu và trung học. Hiện tại bà đang làm tư vấn về các dự giáo dục ở Manitoba và Trung Đông. Phần lớn công việc của bà được ưu tiên cho cấc lĩnh vực phát triển kỹ năng đọc viết ban đầu, quá trình đọc và viết, phát triển học vấn một cách toàn diện và huấn luyện thành thạo kỹ năng về đọc viết.

Bà từng là thành viên trong nhóm tác giả soạn thảo các chương trình, trong đó có chương trình ELA cho học sinh, nhóm đánh giá ELA của tỉnh, dự án Đọc  và nhiều dự án cơ bản của Sunrise Division như rèn luyện kỹ năng đọc và viết của giáo viên và học sinh. Bà là thành viên của nhóm soạn thảo của chương trình  Place Literacy trong những năm đầu, chương trình tập làm văn được soản thảo cho giáo viên Canada do Scholastic Canada xuất bản. Sự nghiệp đào tạo của bà cho Maple Bear bắt đầu tại cơ sở Maple Bear Braxil.