Bà Leona có hơn 30 năm kinh nghiệm làm giáo viên tại trường tiểu học và trung học cơ sở. Bà từng dạy cho nhóm học sinh từ lớp 1 tới lớp 9 tại các trường học tại tỉnh Manitoba.

Bà quan tâm đặc biệt đến giảng dạy ngôn ngữ. Bà từng làm việc tại Sở giáo dục của tỉnh với vai trò giám sát chương trình ngôn ngữ tại tỉnh Mannitoba trong cách ứng dụng công nghệ vào thực hiện chương trình giảng dạy hàng ngày. Bà có Bằng cử nhân về giáo dục và Bằng sau đại học về giáo dục công nghệ và chương trình của Đại học Mannitoba.

Bà làm việc cho nhiều trường học và các ủy ban thuộc tỉnh, đại diện trường trong lĩnh vực ngôn ngữ, về thực hiện chương trình giảng dạy và báo cáo tới phụ huynh học sinh. Bà cũng thực hiện vai trò Cố vấn khoa cho đại học Winnipeg trong mảng dành cho sinh viên sư phạm với mục tiêu chính là phát triển các kỹ năng giảng dạy hiệu quả. Bà có nhiều kinh nghiệm làm việc cho Tổ chức Maple Bear toàn cầu.

Bà tham gia biên soạn chương trình và điều phối các tác giả biên soạn chương trình BridgeS của Maple Bear. Bà cũng đảm nhiệm vị trí giáo viên cho trường Maple Bear Jongno, Seoul, Hàn Quốc; giám đốc chương trình giảng dạy cho Maple Bear Hàn Quốc. Bà đào tạo giáo viên tại Hàn Quốc, làm việc cho rất nhiều trường Maple Bear ở ở Mexico và Brazil.