Marie Buisson là giáo viên tiểu học đáng kính với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục ở Winnipeg, Canada và ở Úc (dạy các lớp từ lớp 1 tới lớp 5, chuyên gia dạy môn tiếng Anh và dạy trẻ có nhu cầu đặc biệt). Chuyên môn đào tạo của Bà bao gồm: Thạc sĩ giáo dục (biên soạn chương trình học cho học sinh năng khiếu), chương trình tiền thạc sĩ (phát triển kỹ năng đọc), cử nhân giáo dục, cử nhân nghệ thuật (Bằng kép loại xuất sắc). Để ghi nhận những cống hiến của Bà với vai trò nhà giáo, Bà đã được đề cử giải thưởng Giáo viên tiểu học xuất sắc của Thống đốc bang năm 2001. Bà đã có những đóng góp to lớn và liên tục cho cộng đồng về lĩnh vực giáo dục đảm nhiệm các vị trí như: Cố vấn khoa của Trường đại học Manitoba, Đồng điều phối viên của Dự án Phát triển trường học, Thành viên Nhóm phát triển của Khoa, Chuyên gia môn Ngôn ngữ Anh, Thành viên ủy ban phát triển và kiểm tra ngôn ngữ Anh. Bà đã thực hiện nhiều khóa đào tạo cho giáo viên của Maple Bear tại Brazin. Bà thực hiện vai trò chuyên gia tư vấn của Maple Bear tại Hàn Quốc và hỗ trợ việc thành lập các trường mới.