Bà Meredith đã tham gia giảng dạy học sinh mầm non và học sinh tiểu học trong hơn 15 năm tại các tỉnh Saskatchewan và Manitoba của Canada. Bà có bằng Cử nhân Đại học Saskatchewan, bằng dự bị Thạc sĩ tại Đại học Carleton ở Ottawa và  bằng cử nhân Đại học Saskatchewan. Bà mang đến viễn cảnh toàn cầu cho Maple Bear do bà từng sống và học tập tại một số vùng của Canada, Pháp và Tây Ban Nha. Bà Meredith học chuyên ngành giáo dục mầm non và là một nhà lãnh đạo đào tạo giáo viên Maple Bear ở Ấn Độ, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ, Mexico, Ma-rốc và Pháp. Mối quan tâm đặc biệt của bà đó là: đào tạo giáo viên để tích hợp học tập trong tất cả các môn học cấp mầm non; Phát triển các kỹ năng đọc viết thích hợp ở lứa tuổi mầm non; Phát triển chương trình giảng dạy cho lứa tuổi mầm non; Và làm việc với các giáo viên trẻ để phát triển kỹ năng giảng dạy của họ.