Terril Butterworth có nhiều kinh nghiệm giảng dạy mẫu giáo đến lớp 8, bên cạnh đó bà còn là  tư vấn Chương trình Giảng dạy Tiểu học, điều phối viên Chương trình Giáo dục Tiểu học cho các trường  lớn và đảm nhiệm cương vị hiệu trưởng trường tiểu học.

Bà  tốt nghiệp đại học British Columbia với tấm bằng cử nhân giáo dục . Bà đạt chứng chỉ về giáo dục tiểu học và khoa học giáo dục tiểu học ở Trường Đại học Queen (Ontario) và chứng chỉ quản lý  tại Đại học Ottawa.

Bà từng đào tạo các giáo viên, sinh viên của Đại học Ottawa, Đại học Nipissing, Đại học Bang New York (Potsdam) và Đại học Queen. Bên cạnh đó, bà từng nhận được giải thưởng từ Đại học Queen với đóng góp như là một giảng viên ưu tú.

Bà đào tạo cách chuyên nghiệp trong công việc  cho giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học và trung học, hiệu trưởng, và các nhóm phụ huynh. Bà từng là hội viên của  các nhóm phát triểncchương trình giảng dạy tại các tỉnh của bang Ontario. Bà cũng tham gia vào việc giảng dạy chương trình hè ở Beira, Chimoio và Nhamatanga, Mozambique. Bà có nhiều năm hợp tác với Maple Bear ở Brazil và Mexico.