Bà Paula Mckenzie đã làm việc trong ngành Giáo dục trong 36 năm qua. Bà tốt nghiệp Đại học Acadia (Wolfville, Nova Scotia) với bằng Cử nhân Nghệ thuật về Xã hội học và Cử nhân Giáo dục, chuyên ngành Giáo dục Tiểu học. Trong sự nghiệp giảng dạy của bà tại Trường Trung học Chignecto ở Nova Scotia, Canada, bà đã dạy nhiều lớp khác nhau bao gồm Lớp 2, 3, 5 và Giáo dục đặc biệt. Trong năm 2003, Hội đồng trường đã trao tặng cho bà McKenzie một năm nghiên cứu có trả lương. Trong thời gian này, bà đã hoàn thành Thạc sỹ Giáo dục, chuyên ngành ngôn ngữ tại Đại học Mount St. Vincent ở Halifax, Nova Scotia.

Ngoài trách nhiệm của người giáo viên, bà McKenzie còn làm việc cho Hội đồng trường với vai trò là một cố vấn về kỹ năng đọc viết, trong đó bà đã giúp các giáo viên khác thực hiện chương trình giảng dạy trong lớp học của họ. Bà cũng từng là Liên lạc viên, chuẩn bị và trình bày những sáng kiến ​​của Hội đồng tới các đồng nghiệp. Khi nghỉ hưu, bà đã được Hội Đồng Giáo Dục mời ở lại làm việc với vai trò Chuyên Gia Tư Vấn trong hai năm. Nhiệm vụ của bà là làm việc với các nhóm trẻ nhỏ từ 6 đến 8 tuổi trong 25 ngày để giúp trẻ nâng cao kỹ năng đọc, viết và đánh vần. Bà McKenzie gần đây đã tham gia Maple Bear Canada với vai trò cố vấn đào tạo cho giáo viên.