Đóng góp của ông Farrow với các nhà giáo dục và hệ thống Maple Bear chính là kinh nghiệm lâu năm của ông trong lĩnh vực giáo dục ở Canada và quốc tế. Ông có chuyên môn trong đánh giá trường học, trường học có thành công hay không và nếu không thì cần làm gì để cải thiện.

Ông Farrow đã có 34 năm kinh nghiệm tại tỉnh Ontario giảng dạy tiểu học và người lớn. Ông cũng đảm nhiệm qua các vị trí Hiệu trưởng, Quản lý và Giám đốc giáo dục cho vùng địa lý rộng lớn, chịu trách nhiệm về tất cả các lĩnh vực của trường công lập, từ cấp giáo dục tiểu học, trung học và giáo dục người lớn bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp.

Kể từ khi nghỉ hưu năm 1998, ông tập trung hoạt động nhân đạo trong 2 năm tại Miến Điện cho các dự án giáo dục làm việc với giáo viên Tiếng Anh trung học. Ông từng là Giám đốc trường quốc tế Canada ở Ai Cập trong 2 năm và Giám đốc học thuật toàn thời gian cho hệ thống trường Maple Bear ở Brazil trong 2 năm. Ông Farrow hiện tại đảm nhiệm vai trò Giám đốc học thuật khi có sự chuyển tiếp giữa các giám đốc tại một quốc gia. Ông có kinh nghiệm với vai trò trên tại Brazil, Mexico và Châu Á. Ông Farrow thường xuyên thực hiện các chuyến kiểm định chất lượng ngắn chủ yếu ở Brazil và ông cũng có những chuyến kiểm định chất lượng tại các trường Maple Bear khác ở Mexico, Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam.

Bên cạnh việc đạt được chứng chỉ giảng dạy cho bang Ontario và Manitoba, ông Farrow còn có các bằng cấp về hiệu trưởng, về cán bộ giám sát và bằng cấp về giáo dục đặc biệt. Ông đã nhận được các bằng cử nhân khoa học, cử nhân giáo dục, thạc sỹ giáo dục ở Ontario và luận văn thạc sĩ tập trung vào nội dung Quản lý giáo dục.