Bà Beverley Bennett bắt đầu sự nghiệp giáo dục tại Canada. Trong hơn 33 năm, bà đã đảm nhận nhiều vị trí khác nhau bao gồm giáo viên, chuyên gia tư vấn, phó hiệu trưởng và hiệu trưởng các trường học tại Bang Quebec và Ontario.

Trong 8 năm tiếp theo trong sự nghiệp của mình, bà làm việc với trong cương vị giáo viên/chuyên gia tư vấn cho trường quốc tế ở Anh, Ai Cập, Qatar, Tanzania, Thái Lan và Ý.

Trong 9 năm gần đây, bà hợp tác với Maple Bear trong nhiều dự án khác nhau. Một số thành tựu nổi bật như bao gồm việc thành lập các trường học ở Brasilia, Guadalajara Mexico, và Seoul, Hàn Quốc; đào tạo giáo viên tại nhiều trường ở Brazil, Trung Quốc, Singapore và Việt Nam; tổ chức nhiều hội thảo về dạy ngôn ngữ cho giáo viên, thực hiện kiểm định chất lượng cho Maple Bear Canada tại Mexico, Hàn Quốc, Brazil và Trung Quốc. Bà cũng cung cấp tập huấn cho các nhà quản lý giáo dục ở TrungQuốc, cố vấn cho các nhà quản lý trường học tại Brazil và gần đây nhất ở Tiểu vương quốc Arập thống nhất.

Bà Beverley là giảng viên của Đại học Winnipeg và gần đây đã tổ chức nhiều khóa đào tạo giáo viên ở Braxin, Trung Quốc và Thái Lan. Bà tốt nghiệp Thạc sĩ Giáo dục ở Đại Học McGill