Bà Lenna Glade là Cựu giám đốc học thuật của Maple Bear Brazil. Bà có hơn 40 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục. Bà có bằng thạc sĩ giáo dục. Bà đảm nhiệm vai trò giáo viên, hiệu trưởng, điều phối của Sở giáo dục và hiện đang là giảng viên của Trường đại học ở Bang Manitoba, Canada. Trong 10 năm gần gây Bà đã khởi xướng và thực hiện nhiều dự án giáo dục quốc tế với vai trò thành viên của Trường đại học Winnipeg. Ngoài chương trình thực tập sinh cho giáo viên tại Thailand, Bà Lenna thực hiện chương trình đào tạo cử nhân giáo dục tại Châu Á và Đào tạo sau đại học tại Brazil.

Bà Lenna đã đạo tạo giáo viên và làm việc với phụ huynh của các trường Maple Bear ở Brazil, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore. Bà là điều phối của Hội nghị thường niên của các chủ trường Maple Bear tại Brazil đồng thời phụ trách đào tạo giáo viên và kiểm định chất lượng tại các trường Maple Bear tại Việt Nam.