Paul Bergan hoạt động trong lĩnh vực giáo dục suốt 36 năm qua. Trong suốt quá trình công tác với tư cách một nhà giáo dục, ông đã dạy chương trình âm nhạc cho tất cả các cấp học, K-12 cũng như các chương trình ngoại khóa thuộc nhiều cấp độ. Bergan còn có nhiều năm làm việc trong môi trường giáo dục với tư cách hiệu trưởng và nhà quản lý các trường trực thuộc một hệ trường lớn tại Manitoba, Canada.

Paul bắt đầu được đào tạo chuyên ngành sư phạm tại Minnesota, Hoa Kỳ, sau đó chuyển tới Canada và các vùng khác tại Hoa Kỳ tiếp tục theo đuổi sự nghiệp học vấn của mình.

Hiện tại, Bergan đang giữ cương vị Giám đốc đào tạo tại Maple Bear/Học viện văn hóa và ngôn ngữ, trường điểm của Maple Bear Hàn Quốc, tọa lạc tại thủ phủ Seoul. Tại Maple Bear/Học viện văn hóa và ngôn ngữ, Paul làm việc với một đội ngũ giảng dạy đông đảo; điều hành toàn bộ chương trình Maple Bear mầm non và tiểu học đồng thời quảng bá mở rộng vị thế của trường thành một trung tâm phát triển và đào tạo cán bộ giảng dạy chuyên nghiệp cho Maple Bear Hàn Quốc.