Từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 6 năm 2012, Phó Chủ tịch Maple Bear Global Schools Ltd tại Canada, ông Gerald Macleod đã tới thăm các trường Maple Bear để đảm bảo các hoạt động của nhà trường và đưa ra các đề xuất cải tiến giúp trường phát triển.

Ông Macleod từng là Giám Đốc Giáo dục Quốc tế tại Winnipeg; Giám đốc Giáo dục Quốc tế tại tỉnh Manitoba, và là một nhà tư vấn về Giáo dục quốc tế trên toàn cầu Từ năm 2007, ông là Phó chủ tịch của Trường Maple Bear Global Schools Ltd và chịu trách nhiệm xây dựng, thực hiện các chương trình giáo dục và đào tạo giáo viên của Maple Bear trên toàn thế giới.

Trong khoảng thời gian tới Việt Nam, ông đã đến thăm quan từng cơ sở Maple Bear Việt Nam, tham dự các lớp học và xem xét phương pháp giảng dạy của các giáo viên. Vào ngày 22/6 ông Macleod có buổi đào tạo dành cho Phụ huynh Maple Bear với chủ đề : “Tầm quan trọng của giáo dục sớm”, đồng thời trả lời câu hỏi của phụ huynh về phương pháp Giáo dục Canada và kế hoạch tương lai của trường Maple Bear Golbal School

Ông Macleod cho biết về những ấn tượng đối với những hoạt động chuyên nghiệp trong việc cung cấp các chương trình của Maple Bear tại các cơ sở. Trường Maple Bear Việt Nam đánh giá cao chuyến thăm và ghi nhận những đánh giá của ông Macleod trên quan điểm của Maple Bear toàn cầu.