Trường mầm non Sunshine Maple Bear được phát triển từ hệ thống giáo dục Sunshine Maple Bear toàn cầu, với hơn 300 trường ở 16 quốc gia trên thế giới như Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc…