Trong chương trình ASEAN+ với chủ đề “Giáo dục Mầm non, kinh nghiệm từ các nước” của Đài truyền hình Hà Nội, trường Mầm non Canada Maple Bear vinh dự được mời tới chia sẻ về phương pháp giáo dục của Canada. Thầy Noah Joseph Bergrman – Giáo viên trường mầm non Canada Maple Bear cùng Th.S Trần Thị Ái Liên, cùng các bạn sinh viên trên điạ bàn Hà Nội cùng trao đổi về giáo dục mầm non, đặc biệt là Phương pháp Giáo dục mầm non Canada. Qua chương trình này, bố mẹ có thể thấy những điều tuyệt vời khi con học trong môi trường giáo dục Canada.