Giáo dục sớm được chia thành hai giai đoạn: Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn chuyển đổi ( khi trẻ rời xa tổ ấm nhỏ của mình đến với xã hội): Giai đoạn hai là khi vào tiểu học…