Mục tiêu của phương pháp dạy này là giúp học sinh dành thời gian tương tác với mọi người hơn là bất cứ thứ gì khác đặc biệt là những bạn bè đồng trang lứa và thầy cô. Chúng tôi cũng giới thiệu với trẻ những điều thú vị từ khắp nơi trên thế giới để khơi dậy trí tò mò, giúp chúng phát triển và bộc lộ bản thân.