Lộ trình học tập xuyên suốt với chương trình Maple Bear bản quyền

Học sinh theo học trong hệ thống giáo dục Sunshine Maple Bear được thừa hưởng lộ trình học tập xuyên suốt từ mầm non đến THPT với chương trình tiếng Anh bản quyền Maple Bear của tổ chức Maple Bear Toàn Cầu – thương hiệu uy tín đã thành công tại hơn 547 điểm trường và 39 quốc gia trên thế giới. Maple Bear mang nền giáo dục song ngữ tốt nhất của Canada đến với thế giới bằng cách cung cấp nền giáo dục chất lượng cao để chuẩn bị cho học sinh thành công trong cuộc sống.

Quyền lợi thừa hưởng

Với việc đầu tư mua 100% chương trình bản quyền Maple Bear, Nhà trường được thừa hưởng các quyền lợi đặc biệt giúp lộ trình học tập của học sinh thành công: