CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG

Chế độ dinh dưỡng tại Trường Mầm non Sunshine Maple Bear được tư vấn và xây dựng bởi TS. Nghiêm Nguyệt Thu – Phó Phòng Dinh dưỡng lâm sàng – Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam.

THỰC ĐƠN MẪU LỚP NHÀ TRẺ (DÀNH CHO TRẺ DƯỚI 3 TUỔI)

THỰC ĐƠN MẪU LỚP MẪU GIÁO (DÀNH CHO TRẺ TRÊN 3 TUỔI)