MỘT NGÀY CỦA BÉ TẠI SUNSHINE MAPLE BEAR

Tại các trường Mầm non Sunshine Maple Bear, học sinh có nhiều thời gian học được sắp xếp khoa học, cân bằng giữa việc học tập, vui chơi và thư giãn của trẻ.

NHÀ TRẺ (18-36 THÁNG TUỔI)   MẪU GIÁO (3-6 TUỔI)
THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG
7:30 – 8:30 Đón trẻ, vui chơi/ Thể dục sáng 7:30 – 8:30 Đón trẻ, vui chơi/ Thể dục sáng
8:30 – 9:00 Ăn sáng 8:30 – 9:00 Ăn sáng
9:00 – 11:00 Giờ học theo chủ đề 9:00 – 11:15 Giờ học theo chủ đề
11:00 – 14:00 Ăn trưa – Ngủ trưa 11:15 – 13:45 Ăn trưa – Ngủ trưa
14:00 – 14:45 Ăn nhẹ chiều 13:45 – 14:30 Ăn nhẹ chiều
14:45 – 16:00 Giờ học theo chủ đề 14:30 – 16:15 Giờ học theo chủ đề
16:00 – 17:00 Chơi tự chọn – Trả trẻ 16:15 – 17:00 Chơi tự chọn – Trả trẻ