QUY TRÌNH TUYỂN SINH VÀ NHẬP HỌC

Bước 1: Phụ huynh có nguyện vọng cho con theo học tại Trường Mầm non Sunshine Maple Bear sẽ được đón tiếp tại Văn phòng Tuyển sinh của trường.

Bước 2: Phụ huynh hoàn thiện các yêu cầu trong hồ sơ nhập học.

Bước 3: Phòng tuyển sinh sẽ thông báo lịch học và các thủ tục cần thiết để đưa trẻ tới trường.

Bước 4: Phụ huynh hoàn thành quy trình đăng ký nhập học và nộp hồ sơ tại phòng Tuyển sinh của trường đồng thời nộp các khoản phí theo quy định trước khi trẻ đi học.