Cơ hội biểu diễn

Bên cạnh chương trình giáo dục được mua bản quyền từ Canada, Maple Bear còn tổ chức rất nhiều sự kiện, hoạt động ngoại khóa để học sinh được học tập lẫn nhau và phát triển sự tự tin của bản thân.

Hầu hết tại các tháng trong năm học đều có các hoạt động chung cho học sinh toàn trường để trẻ giao lưu, biểu diễn trong môi trường xã hội lớn hơn. Đặc biệt tất cả học sinh đều có cơ hội được biểu diễn trên sân khấu chuyên nghiệp.

Đây là một trong những cách chúng tôi rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh của trẻ.  Chúng tôi tin rằng, việc để học sinh được có sự trải nghiệm, và phát triển quan trọng hơn là sự “hoàn hảo” trong mỗi tiết mục biểu diễn.