HỌC TẬP VÀ SINH HOẠT TẠI SUNSHINE MAPLE BEAR

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Chương trình quốc tế
(trẻ từ 24 tháng)
Chương trình song ngữ
(trẻ từ 24 tháng)
Chương trình tiên tiến
(trẻ 12-24 tháng)

Trẻ học 2 giờ/ ngày theo chương trình giáo dục mầm non của Maple Bear bằng Tiếng Anh với giáo viên người bản ngữ theo phương pháp thẩm thấu ngôn ngữ.

Trong thời gian còn lại, trẻ học chương trình giáo dục mầm non đổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo có tích hợp với chương trình Maple Bear, chương trình kỹ năng sống với sự hướng dẫn của giáo viên mầm non Việt Nam.

Trẻ học 04 nửa ngày/ tuần theo chương trình giáo dục mầm non của Maple Bear bằng Tiếng Anh với giáo viên người Việt Nam và 2 giờ/1 ngày trong tuần với giáo viên bản ngữ.

Thời gian còn lại, trẻ học chương trình giáo dục mầm non đổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo có tích hợp với chương trình Maple Bear, chương trình kỹ năng sống với sự hướng dẫn của giáo viên mầm non Việt Nam.

Chương trình Tiên tiến áp dụng theo mầm non đổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo có tích hợp với chương trình Maple Bear, chương trình kỹ năng sống. Trường áp dụng triết lý giáo dục và phương pháp giáo dục của Maple Bear. Trẻ được học tiếng Anh với thời lượng 30 phút/ngày, 5 ngày/tuần với giáo viên Việt Nam.

CÁC NHÓM LỚP

Nhóm tuổiTên lớpSĩ số/ lớpSố lượng giáo viên

12 tháng – 2 tuổi

Teddy Bears

16 – 20

4

2 – 3 tuổi

Koala Bears

16-20

3

3-4 tuổi

Panda Bears

20-25

2

4-5 tuổi

Sun Bears

20-25

2

5-6 tuổi

Polar Bears

20-25

2

* Các lớp kết hợp nhóm tuổi: Trong trường hợp số lượng học sinh của nhóm tuổi đăng ký ít hơn một nửa so với sĩ số tối đa và không phù hợp để đảm bảo chất lượng học tập, các lớp kết hợp nhóm tuổi sẽ được tổ chức.


MỘT NGÀY CỦA BÉ

Trường Mầm non Sunshine Maple Bear hoạt động hằng ngày từ 7:30 đến 17:00. Tùy thuộc vào chương trình học và lứa tuổi mầm non của trẻ, chúng tôi sẽ có những thay đổi chi tiết trong lịch sinh hoạt. Dưới đây là lịch hoạt động chung một ngày của trẻ mầm non ở trường mầm non Sunshine Maple Bear.


07:30 - 08:00Đón trẻ và ổn đinh
08:00 - 09:00Ăn sáng
09:00 - 11:30Giờ học theo chủ đề
11:00 - 12:00Ăn trưa và chuẩn bị ngủ trưa
12:00 - 14:00Ngủ trưa (thay đổi tùy thuộc vào từng nhóm tuổi)
14:00 - 14:30Ăn nhẹ chiều
14:30 - 16:30Giờ học theo chủ đề
16:30 - 17:00Trả trẻ