Vị thế giáo dục

Kể từ 1970, giáo dục Canada chính thức trở thành nền giáo dục song ngữ (Anh và Pháp). Canada là nước đi đầu trong lãnh vực giáo dục với mức đầu tư 8% trên tổng GDP vào giáo dục và vào công tác duy trì chất lượng giảng dạy bằng việc sử dụng giáo viên chất lượng với các trang thiết bị hiện đại cho phòng học. Do đó, học sinh Canada trong vòng 10 năm nay đã rất thành công trong Chương trình đánh giá học sinh Quốc Tế (PISA) được thực hiện mỗi 3 năm.

Trong năm 2009, PISA xếp Canada vào hàng thứ 3 trong số các nước thành viên OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) về kỹ năng Đọc và hàng thứ 5 về Toán và Khoa học. Còn trong số các quốc giá nói tiếng Anh, Canada dẫn đầu về kỹ năng Đọc và Toán và đứng hàng thứ 2 về Khoa học

Trong năm 2012, so với các quốc gia nói tiếng Anh khác, Canada tiếp tục duy trì thứ hạng cao của mình trong cả 3 lĩnh vực trên.

 

Chương trình đánh giá học sinh Quốc Tế (PISA)

PISA (Programme for International Students Assessment), chương trình đánh giá học sinh quốc tế, là dự án được triển khai ở các trường công và dân lập với mục đích kiểm tra, đánh giá và so sánh học sinh ở độ tuổi 15 giữa nhiều quốc gia trong 3 lĩnh vực: toán, đọc hiểu và khoa học. Mục đích của dự án là đưa ra các chỉ số về tính hiệu quả của hệ thống giáo dục. PISA đánh giá khả năng của học sinh trong việc phân tích, tư duy, xử lý tình huống bằng cách áp dụng các kiến thức và kỹ năng đã học được.