Lễ khai trương khu chế biến thực phẩm mới tại Maple Bear

04/12/2017 04:41:03