I. HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHÍ 

TT NỘI DUNG MỨC PHÍ CHI TIẾT
1 Phí ghi danh nhập học 10.000.000 đ
 • Phí đóng một lần duy nhất trong một cấp học.
 • Nộp khi làm thủ tục nhập học.
 • Không hoàn lại, không chuyển nhượng trong mọi trường hợp.
2 Phí phát triển trường

 

 

Từ 10.000.000 đ – 15.000.000 đ tùy theo hệ
 • Nộp khi làm thủ tục nhập học vào đầu mỗi năm học.
 • Không hoàn lại và không chuyển nhượng khi học sinh đã đi học.
3 Phí hồ sơ dự tuyển

 

500.000 đ

 

 • Đóng khi đăng ký dự tuyển.
 • Không hoàn lại, không chuyển nhượng trong bất cứ trường hợp nào.
 • Miễn phí lần đầu tiên.
4 Học phí Từ 6.500.000 đ tùy hệ
 • Nộp theo kỳ/năm.
 • Đảm bảo tính ổn định trong suốt cả cấp học.
5  

Phí bữa ăn

 

 

90.000 đ/ngày

 

 • Bao gồm phí ăn bữa sáng, trưa, phụ chiều.
 • Nộp theo kỳ/năm
6 Phí dịch vụ bán trú

 

500.000 đ/tháng

 

 • Chăm sóc bán trú tại trường
 • Nộp theo kỳ/năm
7

Bảo hiểm y tế

Theo mức thu của cơ quan bảo hiểm quy định

 

 • Là loại bảo hiểm bắt buộc của Bảo hiểm TP Hà Nội.
 • Nộp đầu mỗi năm học.

 

II. KHOẢN PHÍ ĐĂNG KÝ TỰ NGUYỆN 

1 Bảo hiểm tai nạn  950.000 đ/năm học
 • Bảo hiểm tai nạn cho học sinh.
 • Phí bảo hiểm sẽ được tính theo thời điểm CMHS đăng ký theo quy định của đơn vị cung cấp bảo hiểm
2 Sách và đồ dùng học tập

 

Thu theo thông báo và đăng ký

 

 • Đăng ký và nộp kinh phí khi làm thủ tục nhập học.
3 Đồng phục học sinh Thu theo thông báo và đăng ký
 • Nộp kinh phí khi làm thủ tục nhập học.

 

4 Xe đưa đón (2 chiều)

(Đón tại nhà hoặc đầu ngõ, nếu ngõ nhỏ không thuận lợi cho xe vào hoặc trước sảnh đối với các khu chung cư.)

Dưới 7 km: 2.100.000 đ/ tháng
 • Nộp theo kỳ/ năm
 • Phí tính tròn tháng, đăng ký và thay đổi thông báo trước 1 tháng

 

7 đến 15 km: 2.600.000 đ/ tháng
Trên 15 km: 3.000.000 đ/ tháng
5  

CLB Tài năng

 

 

Kinh phí theo thông báo

 • CLB năng khiếu ngoài giờ
 • CMHS đăng ký theo thông báo.
6 Chứng chỉ các kỳ thi theo tiêu chuẩn quốc tế

 

Mức thu theo thông báo của Đơn vị tổ chức thi Chứng chỉ Quốc tế

 

Thực hiện theo Hệ thống bằng quốc tế và thông báo tới CMHS.