PHƯƠNG THỨC TUYẾN SINH

  1. Xét tuyển dựa trên phiếu đăng ký dự tuyển của học sinh (theo mẫu). Phụ huynh có thể đăng ký tham gia đánh giá năng lực đầu vào online miễn phí cho con tại: https://bit.ly/3fkFkzk 
  2. Phỏng vấn, tìm hiểu năng lực, tính cách, nhu cầu và mục tiêu học tập của từng học sinh.
  3. Phỏng vấn cha mẹ học sinh để tìm hiểu về mục tiêu & định hướng giáo dục của gia đình đối với từng học sinh.
  4. Các bài kiểm tra đầu vào được áp dụng:

Lớp 1: Năng lực nhận thức, năng lực tư duy, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng vận động, kỹ năng tương tác xã hội, khả năng ngôn ngữ (thông qua 1 giờ trải nghiệm).

Lớp 2, 3, 4, 5: Học sinh làm bài kiểm tra 3 môn: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh (Điểm tiếng Anh là cơ sở để khảo sát trình độ học sinh).