ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

Sunshine Maple Bear là nơi hội tụ những giáo viên với 100% trình độ cử nhân và thạc sĩ, có năng lực chuyên môn tốt. Đội ngũ giáo viên Sunshine Maple  Bear tập hợp những thầy cô yêu nghề, tâm huyết với sự nghiệp trồng người; được kiểm định chất lượng hàng năm bởi chuyên gia từ Canada của Maple Bear Global Schools bao gồm vận hành nhà trường và triển khai chương trình giáo dục.

Ban Giám hiệu nhà trường là đội ngũ cán bộ quản lý năng động, có tâm huyết giáo dục, có tư duy chiến lược và kinh nghiệm quản trị hệ thống.

Đội ngũ cố vấn chuyên môn chương trình của Bộ Giáo dục Việt Nam là các nhà giáo dục kỳ cựu có hiểu biết rộng, tham gia vào việc xây dựng, phát triển và kiểm soát chất lượng triển khai chương trình Việt Nam.