ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

Tại Trường Tiểu học Sunshine Maple Bear, học sinh được học theo phương pháp thẩm thấu ngôn ngữ với các giáo viên được đào tạo, huấn luyện và kiểm định theo tiêu chuẩn của Maple Bear Canada.