Tiền thân là một nhà phát triển phần mềm – tự động hóa trong và ngoài nước, trong gần hai thập kỷ qua, Tập đoàn Sunshine Group đã vươn lên thành một tập đoàn kinh tế đa ngành, hoạt động trong các lĩnh vực địa ốc, thương mại, dịch vụ, giáo dục và công nghệ. Trong đó, đầu tư kinh doanh bất động sản là lĩnh vực mũi nhọn của Tập đoàn.

Nhất quán với triết lý đơn giản “Nói thực, Làm thực, Tạo nên giá trị thực”, Tập đoàn Sunshine Group đã luôn tự tin tham gia vào thị trường bất động sản, kiên định với tầm nhìn chiến lược của riêng mình: “UY TÍN TẠO NÊN SỨC MẠNH”, khẳng định vị thế của mình tại thị trường bất động sản Việt Nam và quốc tế

Tại Maple Bear, học sinh trở thành:

HIỆN TẠI: Đam mê kiến ​​thức và học tập.

CONFIDENT: Nhận thức sâu sắc về tài năng và tiềm năng của họ.

ĐỘC LẬP: Chuẩn bị để lãnh đạo cuộc sống của họ, và quyết định con đường và số phận của chính họ.

PHÂN TÍCH: Có thể suy nghĩ tự do & định hình niềm tin của chính họ.

LINH HOẠT: Thích nghi trong một thế giới nơi sự thay đổi là hằng số duy nhất.

SÁNG TẠO: Luôn có động lực và nhiệt tình khi hỏi về điều gì xảy ra nếu?

CHUẨN BỊ: Sở hữu kiến ​​thức và công cụ cần thiết cho một thành tích xuất sắc ở trường đại học, tại nơi làm việc và trong cuộc sống, ở nước họ hoặc ở nước ngoài.

TOÀN CẦU: Song ngữ và hiểu biết văn hóa cho một tương lai toàn cầu.

Tại Maple Bear, học sinh trở thành:

HIỆN TẠI: Đam mê kiến ​​thức và học tập.

CONFIDENT: Nhận thức sâu sắc về tài năng và tiềm năng của họ.

ĐỘC LẬP: Chuẩn bị để lãnh đạo cuộc sống của họ, và quyết định con đường và số phận của chính họ.

PHÂN TÍCH: Có thể suy nghĩ tự do & định hình niềm tin của chính họ.

LINH HOẠT: Thích nghi trong một thế giới nơi sự thay đổi là hằng số duy nhất.

SÁNG TẠO: Luôn có động lực và nhiệt tình khi hỏi về điều gì xảy ra nếu?

CHUẨN BỊ: Sở hữu kiến ​​thức và công cụ cần thiết cho một thành tích xuất sắc ở trường đại học, tại nơi làm việc và trong cuộc sống, ở nước họ hoặc ở nước ngoài.

TOÀN CẦU: Song ngữ và hiểu biết văn hóa cho một tương lai toàn cầu.

Tại Maple Bear, học sinh trở thành:

HIỆN TẠI: Đam mê kiến ​​thức và học tập.

CONFIDENT: Nhận thức sâu sắc về tài năng và tiềm năng của họ.

ĐỘC LẬP: Chuẩn bị để lãnh đạo cuộc sống của họ, và quyết định con đường và số phận của chính họ.

PHÂN TÍCH: Có thể suy nghĩ tự do & định hình niềm tin của chính họ.

LINH HOẠT: Thích nghi trong một thế giới nơi sự thay đổi là hằng số duy nhất.

SÁNG TẠO: Luôn có động lực và nhiệt tình khi hỏi về điều gì xảy ra nếu?

CHUẨN BỊ: Sở hữu kiến ​​thức và công cụ cần thiết cho một thành tích xuất sắc ở trường đại học, tại nơi làm việc và trong cuộc sống, ở nước họ hoặc ở nước ngoài.

TOÀN CẦU: Song ngữ và hiểu biết văn hóa cho một tương lai toàn cầu.

Colleen MacDonald Macleod

Xem thêm
X

Colleen MacDonald Macleod

Xem thêm
X

Colleen MacDonald Macleod

Xem thêm
X

Colleen MacDonald Macleod

Xem thêm
X