Send a message
    Sau khi nhận được thông tin đăng ký, Bộ phận tuyển sinh của nhà trường sẽ liên hệ với Quý Phụ huynh trong vòng 48h để hướng dẫn các thủ tục tiếp theo.