CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON

07 LĨNH VỰC TÍCH HỢP TRONG CHƯƠNG TRÌNH MẦM NON MAPLE BEAR

PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC

Dạy học trao quyền

Phương pháp “dạy học trao quyền” là sự hoán đổi vị trí trung tâm của hoạt động học từ Giáo viên sang học sinh. Trẻ đóng vai trò chủ đạo trong các hoạt động học thông qua thực hành, trải nghiệm. Dạy học trao quyền mở ra các giờ học hấp dẫn, thú vị, ở đó không có áp lực học hành, không có sự lo lắng ĐÚNG – SAI, GIỎI – YẾU. Ở đó chỉ có niềm vui, sự chủ động, sẵn sàng thử nghiệm và tinh thần hợp tác cùng thầy cô và các bạn.

CÁC HỆ ĐÀO TẠO