Hoạt động cộng đồng – Khối THCS

Là nơi cập nhật thông tin cộng đồng của khối THCS của trường Sunshine Maple Bear, những hoạt động ấn tượng, đáng chú ý nhất của các em học sinh.