Xe Bus

Nhằm phục vụ tốt nhu cầu của phụ huynh và các em học sinh, hệ thống xe tuyến của các trường Mầm non Sao Ánh Dương Maple Bear Canada – Tây Hồ đang vận hành với nhiều tuyến xe đưa đón học sinh tại nhà. Nhà trường lựa chọn đối tác tin cậy, lái xe có bằng lái, tận tâm, chuyên nghiệp, sắp xếp thầy cô Phụ trách xe có trách nhiệm, liên tục tập huấn nhằm đảm bảo quy trình, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Các hoạt động đón trả học sinh được checklist liên tục vào khung giờ cố định và thông báo tới phụ huynh trên các kênh nội bộ, đảm bảo việc đưa đón học sinh đi về an toàn và đúng giờ.

Nhằm phục vụ tốt nhu cầu của phụ huynh và các em học sinh, hệ thống xe tuyến của các trường Tiểu học Sao Ánh Dương Maple Bear Canada – Tây Hồ đang vận hành với nhiều tuyến xe đưa đón học sinh tại nhà. Nhà trường lựa chọn đối tác tin cậy, lái xe có bằng lái, tận tâm, chuyên nghiệp, sắp xếp thầy cô Phụ trách xe có trách nhiệm, liên tục tập huấn nhằm đảm bảo quy trình, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Các hoạt động đón trả học sinh được checklist liên tục vào khung giờ cố định và thông báo tới phụ huynh trên các kênh nội bộ, đảm bảo việc đưa đón học sinh đi về an toàn và đúng giờ.

Nhằm phục vụ tốt nhu cầu của phụ huynh và các em học sinh, hệ thống xe tuyến của các trường THCS Sao Ánh Dương Maple Bear Canada – Tây Hồ đang vận hành với nhiều tuyến xe đưa đón học sinh tại nhà. Nhà trường lựa chọn đối tác tin cậy, lái xe có bằng lái, tận tâm, chuyên nghiệp, sắp xếp thầy cô Phụ trách xe có trách nhiệm, liên tục tập huấn nhằm đảm bảo quy trình, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Các hoạt động đón trả học sinh được checklist liên tục vào khung giờ cố định và thông báo tới phụ huynh trên các kênh nội bộ, đảm bảo việc đưa đón học sinh đi về an toàn và đúng giờ.