Khám Phá Sunshine Maple Bear

Mầm non

Chương trình mầm non Sunshine Maple Bear được xây dựng bởi các chuyên gia giáo dục hàng đầu của Canada, dựa trên nền tảng vững chắc về mọi khía cạnh phát triển của trẻ: Trí tuệ, Sáng tạo, Tình cảm, Xã hội, Thể chất.

Xem chi tiết

Tiểu học

Trường Tiểu học Sunshine Maple Bear là môi trường truyền cảm hứng, kết nối, lan tỏa những giá trị sống tốt đẹp thông qua những hoạt động học tập và rèn luyện hàng ngày giúp các em học sinh tạo dựng nên những giá trị cốt lõi: Tỏa sáng, Hoài bão, Đồng cảm, Tôn trọng, Tự lực.

Xem chi tiết

MẠNG LƯỚI TOÀN CẦU CỦA MAPLE BEAR

20

QUỐC GIA VÀ

VÙNG LÃNH THỔ

477

TRƯỜNG TRÊN

TOÀN THẾ GIỚI

41000+

HỌC SINH ĐANG THEO

CHƯƠNG TRÌNH

11

ĐIỂM TRƯỜNG

TẠI VIỆT NAM

KHÁM PHÁ 

SUNSHINE MAPLE BEAR