Lịch sinh hoạt

Tại các trường Mầm non Sunshine Maple Bear, học sinh có nhiều thời gian học được sắp xếp khoa học, cân bằng giữa việc học tập, vui chơi và thư giãn của trẻ.

NHÀ TRẺ (18-36 THÁNG TUỔI) MẪU GIÁO (3-6 TUỔI)
THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG
7:30 – 8:30 Đón trẻ, vui chơi/ Thể dục sáng 7:30 – 8:30 Đón trẻ, vui chơi/ Thể dục sáng
8:30 – 9:00 Ăn sáng 8:30 – 9:00 Ăn sáng
9:00 – 11:00 Giờ học theo chủ đề 9:00 – 11:00 Giờ học theo chủ đề
11:00 – 14:00 Ăn trưa – Ngủ trưa 11:00 – 14:00 Ăn trưa – Ngủ trưa
14:00 – 14:45 Ăn nhẹ chiều 14:00 – 14:45 Ăn nhẹ chiều
14:45 – 16:00 Giờ học theo chủ đề 14:45 – 16:00 Giờ học theo chủ đề
16:00 – 17:00 Chơi tự chọn – Trả trẻ 16:00 – 17:00 Chơi tự chọn – Trả trẻ
LỊCH SINH HOẠT TIỂU HỌC
BUỔI SÁNG   BUỔI CHIỀU
THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG
7:30 – 8:00 Học sinh ăn sáng tại trường 11:10 – 13:00 Ăn trưa
08:10 – 08:20 Thông điệp đầu ngày 13:00 – 13:10 Khởi động đầu giờ
08:20 – 08:55 Tiết 1 13:10 – 13:45 Tiết 5
09:00 – 09:35 Tiết 2 13:50 – 14:25 Tiết 6
09:35 – 09:55 Ra chơi 14:25 – 14:45 Ra chơi ăn phụ chiều
09:55 – 10:30 Tiết 3 14:45 – 15:20 Tiết 7
10:35 – 11:10 Tiết 4 15:25 – 16:00 Tiết 8
      16:00 – 16:10 Tổng kết cuối ngày và dặn dò
KHUNG THỜI GIAN BIỂU HỌC TRỰC TIẾP
Áp dụng từ ngày 05/09/2022

BUỔI SÁNG   BUỔI CHIỀU
THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG
7:25 – 7:35 Ăn sáng 11:15 – 12:00 Tiết 5
07:35 – 7:45 Thông điệp đầu ngày/Sinh hoạt tập thể 12:00 – 13:20 Ăn trưa
07:45 – 08:30 Tiết 1 13:25 – 14:10 Tiết 6
08:35 – 09:20 Tiết 2 14:10 – 14:20 Ăn phụ chiều
09:20 – 09:30 Giờ ra chơi 14:25 – 15:10 Tiết 7
09:35 – 10:20 Tiết 3 15:15– 16:00 Tiết 8
10:25 – 11:10 Tiết 4 16:05 Ra về